Jesteś tutaj

Wymagania dotyczące Pracowni RTG

Praktyki weterynaryjne, które stosują generatory promieni rentgenowskich do badań zwierząt, są objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie tej działalności. Obowiązek uzyskania zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące wynika z ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1512 z późn. zm.). Art. 4 ust. 1 mówi między innymi o tym, że wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz uruchamianiu pracowni rentgenowskich, wymaga zezwolenia albo zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dodatkowo ustawa Prawo Atomowe nakłada konieczność objęcia praktyki weterynaryjnej nadzorem inspektora ochrony radiologicznej posiadającego uprawienia typu IOR-1, chyba że w gabinecie tym stosuje się wyłącznie aparaty pracujące w systemie zdjęciowym (zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Atomowe). Zadanie inspektora ochrony radiologicznej polega na wewnętrznym nadzorze nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej. 

polnet rtg weterynaryjne
Polnet Sp. z o.o.
i Wspólnicy Spółka Komandytowa
 
 

+48 61 657 67 21

 

ul Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne

 

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa

 +48 61 657 67 21  weterynaria-anti-bot-bit@polnet.pl

Marta Kawecka

 +48 602 724 150  m.kawecka-anti-bot-bit@polnet.pl