Jesteś tutaj

Krok po kroku, aby otrzymać zezwolenie na stosowanie aparatury rentgenowskiej w praktyce weterynaryjnej?

Jak postępować aby uzyskać pozwolenie na pracownie RTG?

Aby uzyskać zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, należy przygotować odpowiedni wniosek oraz załączyć odpowiednie dokumenty tj:

program informujący o zapewnieniu jakości pracowni RTG
plan postępowania w przypadku awarii
instrukcja pracy z urządzeniami  rentgenowskimi
dokumentacja projektowa gabinetu (projekt osłon stałych)

Szczegółowe wytyczne dotyczące powyższych dokumentów określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz.U. 2015 poz. 1355). 

polnet rtg weterynaryjne
Polnet Sp. z o.o.
i Wspólnicy Spółka Komandytowa
 
 

+48 61 657 67 21

 

ul Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne

 

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa

 +48 61 657 67 21  weterynaria-anti-bot-bit@polnet.pl

Marta Kawecka

 +48 602 724 150  m.kawecka-anti-bot-bit@polnet.pl